Páxina de servizos de
Inicio Recursos referenciais

Recursos referenciais (bases de datos e portais)

 

Bugalicia subscribe para tí unha selección de bases de datos, a maior parte son referenciais pero algunhas inclúen documentos a texto completo.

 

                     

 

As plataformas de bases de datos e contidos suscritos son: 

 
 
Segundo a Universidade do SUG á que pertenzas podes atopar algún recurso subscrito individualmente pola tua institución, podes consultar os recursos referenciais nas súas páxinas web:

 

Tamén che pode interesar atopar recursos a texto completo como revistas electrónicas, libros electrónicos, etc.  Podes atopar información de como localizalos na nosa web  [saber +]

 

 

 

 

 

 


Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia