Páxina de servizos de
Inicio

BUGalicia : Os recursos

Bugalicia é un servizo de xestión integrada da información científica que opera nos seguintes ámbitos:

  • Como centro de recursos electrónicos de información científica para a investigación universitaria galega :  Bugalicia pon a disposición de grupos de investigación, persoal docente e estudantes de terceiro ciclo, fundamentalmente, un amplo abano de recursos de información científica en liña, entre os que se inclúen bases de datos, revistas electrónicas, artigos, e-books, xestores bibliográficos, entre outros, que resultan básicos no desenvolvemento dos seus traballos científicos.
  • Como centro de cooperación bibliotecaria :  Grazas á colaboración das tres bibliotecas universitarias de Galicia, os seus usuarios teñen acceso a maior volume de recursos e servizos de xeito máis racional porque Bugalicia realiza as negociacións de xeito conxunto, de por si complicadas técnica e financeiramente, para adquirir paquetes de revistas, bases de datos referenciais e outros recursos, coas grandes editoriais como único interlocutor para as tres universidades, minimizando a burocracia e obtendo prezos e servizos máis competitivos.
  • Como centro referente no apoio á introdución das novas tecnoloxías nos servizos bibliotecarios universitarios : Bugalicia aporta solucións comúns no ámbito das aplicacións de xestión das bibliotecas universitarias, aposta pola tecnoloxía no eido da administración, acceso e intercambio de recursos de información científica e avalía solucións integradas que permitan avanzar na innovación das bibliotecas universitarias.
  • Como centro que favorece a produción científica, tecnolóxica e innovadora das tres universidades galegas : Co fin de adecuar os recursos de información científica ás liñas de investigación das tres universidades galegas, Bugalicia leva a cabo un labor de análise da produción científica de Galicia a través do estudo de indicadores científicos. Estes permiten coñecer a visibilidade ,impacto, alcance e influencia do sistema de I+D+i galego, mediante a bibliometría, unha disciplina que cuantifica e analiza os documentos publicados en revistas científicas a nivel mundial, e que permite determinar o estado da produción científica galega, proporcionando incluso, aos xestores da I+D+i galega, pistas axeitadas para a orientación das políticas científicas da Administración.

Presentación do Consorcio:

Vexa o díptico de presentación da historia de BUGalicia dende 1999 aquí:

Tamén pode descargar o diptico de presentación [ PDF | 6Mb ].

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia